Γραμματέας Διοίκησης και Υποστήριξης Εμπορικού Τμήματος

Υπάλληλοι Γραφείου Θεσσαλονίκη - Κέντρο, Ελλάδα
Έπικοινωνία  Περιγραφή

Γνωστή εταιρεία γυναικείας ένδυσης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά Γραμματέα Διοίκησης και Υποστήριξης Εμπορικού Τμήματος, για την διεκπεραίωση καθηκόντων υποστήριξης ΔΣ και του εμπορικού τμήματος.

Καθήκοντα Θέσης
Η κατάλληλη υποψήφια θα απασχοληθεί σε θέση γραμματείας Διοίκησης – προγραμματισμός και ρύθμιση καθημερινών υποχρεώσεων, διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών πελατών εσωτερικού/ εξωτερικού και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – θα είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη των δημοσίων σχέσεων και του εμπορικού τμήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και αρμόδια για την πρόβλεψη
αναγκών και την καταχώρηση δαπανών διοίκησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης εταιρείας
Απόφοιτη ΑΕΙ/ ΤΕΙ
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά
Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Άριστη γνώση Η/Υ
Πολύ καλή διαχείριση χρόνου και ιεράρχησης προτεραιοτήτων
Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και πρόβλεψης αναγκών

Περισσότερες πληροφορίες

Προβολές 15
Κωδ.Αγγελίας 53221
Ημερομηνία δημοσίευσης 6-Δεκ-2018 13:54
Είδος Αγγελίας Προσφορά Εργασίας
Τηλέφωνο-2 info@anadeixi.gr