ΠΡΟΣΟΧΗ!! Αποφύγετε την αποστολή ή λήψη χρημάτων, με mobile app ή σε ΑΤΜ τραπεζών (Μηχανήματα Αυτόματης Ανάληψης) και Μην απαντάτε σε μηνύματα επιτήδειων 'επενδυτών' από το εξωτερικό.

ΕΚΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ

Επαγγελματικά Κυψέλη, Αθήνα - Κέντρο, Ελλάδα
Έπικοινωνία  Περιγραφή

Με την με αριθμό 893/2022 έκθεση του κ. Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία <<ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.>> εκποιούνται τα εναπομείναντα κινητά πράγματα (οχήματα), στην κατάσταση στην οποία και ευρίσκονται αυτά σήμερα, με συνολική τιμή εκποίησης 14.022,00 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα δυο τρίτα (2/3) αυτής, ήτοι 9.348,00 ευρώ.
Τα εκποιούμενα κινητά πράγματα, οχήματα διαφόρων τύπων εκποιούνται και χωριστά έκαστο και περιγράφονται αναλυτικά στην από 23/9/2015 έκθεση απογραφής-εκτίμησης.
Η εκποίηση θα αρχίσει την 27/6/2022 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και τα έξοδα γενικά, βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Επικοινωνία: Νικόλαος Μπούρμπος, τηλ. 2108232254, email: nb@bourboslawfirm.gr

Περισσότερες πληροφορίες

Προβολές 5
Κωδ.Αγγελίας 82394
Ημερομηνία δημοσίευσης 22-Ιουν-2022 23:05
Τύπος Αγγελίας Προσφορά
Τύπος Επαγγελματικού Φορτηγά έως 7.5τ