Δημόσιο προφίλ - Hrstrategy Human Resources

Περιγραφή

Επιλογή Στελεχών

Η φιλοδοξία μας είναι να διακρινόμαστε για τις επιλογές μας για λογαριασμό των πελατών μας. Επιλέγουμε στελέχη ανωτάτης, ανωτέρας και μεσαίας βαθμίδας, χωρίς να αποκλείουμε για τους καλούς μας πελάτες και προσλήψεις χαμηλόβαθμων υπαλλήλων ή εργατοτεχνικού προσωπικού.

Η αναζήτηση και επιλογή προσωπικού-στελεχών γίνεται σε συνδυασμό με τη χρήση αφενός των γνώσεών μας περί της αγοράς, αφετέρου με επιστημονική μέθοδο αφού χρησιμοποιούμε ψυχομετρικές δοκιμασίες και δομημένες συνεντεύξεις, παράλληλα με τη διοργάνωση Κέντρο Αξιολόγησης (Assessment Centers) με σκοπό την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος για λογαριασμό των πελατών μας.

Για εμάς, ο κώδικας επαγγελματικής μας τιμής είναι μία εξαιρετικά σημαντική αρετή μας και επιδιώκουμε πάντα να τον τηρούμε στο ακέραιο, ώστε η συνεργασία των πελατών με την εταιρία μας να αποτελεί μία σημαντική και κερδοφόρο εμπειρία. Είμαστε ξεχωριστοί ανάμεσα στις εταιρίες αναζήτησης ανθρωπίνου δυναμικού για αυτό το λόγο.


Hrstrategy Human Resources is an executive recruitment firm. With high-skilled and experienced employees, we have asserted ourselves as a leader in the recruitment, staffing and Human Resources consulting sectors.

At Hrstrategy Human Resources we align top level talent with opportunities at premier organizations across Europe, Asia, Africa and Oceania.

Our experienced team of executive search experts works diligently to find professionals that fit our clients' goals and cultures.

We believe that the key to success in each of our placements, is service.
Hrstrategy Human Resources motto is: "People Beyond", committed to providing the "finest quality and highest level personnel solutions."

Διεύθυνση Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο 11526, Αθήνα - Κέντρο, Ελλάδα, Λ. Κηφισίας, 130, Αθήνα

Τελευταίες Αγγελίες

Sales Manager - Greece

Πωλήσεις  Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο 11526, Αθήνα - Κέντρο, Ελλάδα

Χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων στην Αθήνα

Οικοδομικά  Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο 11526, Αθήνα - Κέντρο, Ελλάδα

Εργάτες οικοδομών στην Αθήνα

Οικοδομικά  Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο 11526, Αθήνα - Κέντρο, Ελλάδα

Οδηγός Γ κατηγορίας στην Αθήνα

Οδηγοί Οχημάτων  Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο 11526, Αθήνα - Κέντρο, Ελλάδα