Δημόσιο προφίλ - Hrstrategy Human Resources

Περιγραφή

Επιλογή Στελεχών

Η φιλοδοξία μας είναι να διακρινόμαστε για τις επιλογές μας για λογαριασμό των πελατών μας. Επιλέγουμε στελέχη ανωτάτης, ανωτέρας και μεσαίας βαθμίδας, χωρίς να αποκλείουμε για τους καλούς μας πελάτες και προσλήψεις χαμηλόβαθμων υπαλλήλων ή εργατοτεχνικού προσωπικού.

Η αναζήτηση και επιλογή προσωπικού-στελεχών γίνεται σε συνδυασμό με τη χρήση αφενός των γνώσεών μας περί της αγοράς, αφετέρου με επιστημονική μέθοδο αφού χρησιμοποιούμε ψυχομετρικές δοκιμασίες και δομημένες συνεντεύξεις, παράλληλα με τη διοργάνωση Κέντρο Αξιολόγησης (Assessment Centers) με σκοπό την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος για λογαριασμό των πελατών μας.

Για εμάς, ο κώδικας επαγγελματικής μας τιμής είναι μία εξαιρετικά σημαντική αρετή μας και επιδιώκουμε πάντα να τον τηρούμε στο ακέραιο, ώστε η συνεργασία των πελατών με την εταιρία μας να αποτελεί μία σημαντική και κερδοφόρο εμπειρία. Είμαστε ξεχωριστοί ανάμεσα στις εταιρίες αναζήτησης ανθρωπίνου δυναμικού για αυτό το λόγο.


Hrstrategy Human Resources is an executive recruitment firm. With high-skilled and experienced employees, we have asserted ourselves as a leader in the recruitment, staffing and Human Resources consulting sectors.

At Hrstrategy Human Resources we align top level talent with opportunities at premier organizations across Europe, Asia, Africa and Oceania.

Our experienced team of executive search experts works diligently to find professionals that fit our clients' goals and cultures.

We believe that the key to success in each of our placements, is service.
Hrstrategy Human Resources motto is: "People Beyond", committed to providing the "finest quality and highest level personnel solutions."

Διεύθυνση Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο 11526, Αθήνα - Κέντρο, Ελλάδα, Λ. Κηφισίας, 130, Αθήνα

Τελευταίες Αγγελίες

Χειριστή/τρια Μηχανών Συσκευασίας στον Αυλώνα

Άλλες Εργασίες-Υπηρεσίες  11526, Αθήνα - Βόρεια Προάστια, Ελλάδα

Χειριστές/τριες Μηχανών Συσκευασίας στην Αθήνα

Άλλες Εργασίες-Υπηρεσίες  11526, Αθήνα - Βόρεια Προάστια, Ελλάδα

Υπεύθυνος Συντήρησης στον Αυλώνα (Μηχανολόγος)

Τεχνικοί-Συντηρητές-Service  11526, Αθήνα - Βόρεια Προάστια, Ελλάδα

Υπεύθυνος Συντήρησης στον Αυλώνα (Ηλεκτρολόγος)

Τεχνικοί-Συντηρητές-Service  11526, Αθήνα - Βόρεια Προάστια, Ελλάδα

Βοηθός Υπευθύνου Παραγωγής Τροφίμων στον Αυλώνα

Εστιατόρια-Εστίαση-Τουριστικά  11526, Αθήνα - Βόρεια Προάστια, Ελλάδα

Βοηθός λογιστή στην Κηφισιά

Λογιστικά-Νομικά-Οικονομικά  11526, Αθήνα - Βόρεια Προάστια, Ελλάδα

Αποθηκάριος στον Αυλώνα

Άλλες Εργασίες-Υπηρεσίες  11526, Αθήνα - Βόρεια Προάστια, Ελλάδα

Αποθηκάριος στην Κηφισιά

Άλλες Εργασίες-Υπηρεσίες  11526, Αθήνα - Βόρεια Προάστια, Ελλάδα

Personal Assistant στην Κηφισιά

Υπάλληλοι Γραφείου  11526, Αθήνα - Βόρεια Προάστια, Ελλάδα